CHURCH GOODS
monstrances, reliquaries, chalices, ciboriums

Pracownia Brazownicza Jerzy Uruszczak
ul. gen. Henryka Dabrowskiego 13,
30-532 Krakow, Poland

Tel: +48 122 601 540
Fax +48 531 470 380
e-mail: info@uruszczak.pl